กลับไปที่คำอธิบาย

คืออะไร Shark ใน Poker ?

A very strong player.