กลับไปที่คำอธิบาย

คืออะไร Shorthanded ใน Poker ?

A poker table with less than six players.