กลับไปที่คำอธิบาย

คืออะไร Shove ใน Poker ?

One of several slang terms for going all in.