กลับไปที่คำอธิบาย

คืออะไร Snowmen ใน Poker ?

A slang term for pocket eights, 88.