กลับไปที่คำอธิบาย

คืออะไร Tank ใน Poker ?

The act of taking a long time to make a decision.