กลับไปที่คำอธิบาย

คืออะไร Top kicker ใน Poker ?

To have the strongest possible kicker with a made hand.