กลับไปที่คำอธิบาย

คืออะไร Wheel Ace ใน Poker ?

Any hole cards that can make a wheel straight. A2, A3, A4, or A5.